CENNÍK ROZVOZU


MESTO

 • Centrum, , Fončorda, Radvaň, Podlavice                                                                    5,00 €
 • Sásová, Cesta k nemocnici                                                                                         7,00 €

OKOLIE

 • Iliaš, Kremnička, Malachov, Riečka, Tajov                                                         10 €
 • Horná Mičiná, Horné Pršany, Kremnička - krematórium, Malachov zruby          12 €
 • Nemce, Nový Svet, Rakytovce, Riečka - Nevoľné, Selce, Šalková                       9 €
 • Badín, Príboj, Šalkoá - rybník, Uľanka, Vlkanová                                              11
 • Dolná Mičiná, Harmanec, Hronsek, Koliba u sv. Krištofa, Králiky, Kordíky           15,0e
 • Môlča, Priechod, Selce - Čachovo, Slovenská Ľupča                                        13,0 €
 • Selce - Fuggerov dvor                                                                                  13,0 €
 • Dolný Harmanec                                                                                          12,0 €  
 • Baláže, Bečov, Čačín, Čerín, Lučatín, Lukavica                                                14,0 €
 • Podkonice, Sielnica, Sliač,Veľká Lúka                                                             17,0 €
 • Lučatín - Grajciar, Oravce, Polkanová, Poniky, Sebedín                                   17,0 €
 • Sliač - kúpele, Staré Hory, Šachtičky                                                             19,0 €
 • Kováčová, Medzibrod, Zvolen - po ESC                                                          27,0 €
 • Brusno, Dolný Jelenec, Dúbravica, Hiadeľ, Moštenica                                     23,0 €
 • Ponická Huta, Turecka                                                                                 15,0 €
 • Brusno - kúpele, Ľubietová, Zvolen - za ESC                                                  19,0 €
 • Hrochoť, Motyčky                                                                                        21,0 €
 • Nemecká, Pohronský Bukovec, Ráztoka, Strelníky                                         21,0 €
 • Povrazník, Predajná                                                                                     23,0 €
 • Donovaly, Jasenie                                                                                       27,0 €
 • Donovaly - Nová Hoľa                                                                                 29,00 €

PRAVIDLÁ ROZVOZU 


 • Minimálna objednávka - 15,00 eur
 • Cigarety - nezapočítavajú sa do ceny minimálnej objednávky
 • Doručenie - maximálne do 50 minút od prijatia objednávky
 • Vyzdvihnutie - na adrese / pri prvých dverách resp. vchode do objektu
 • Platba kartou - hláste ju prosím vopred ! 

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie pravidiel rozvozu!