CENNÍK ROZVOZU


MESTO

 1. Centrum, Sásová, Fončorda, Radvaň, Podlavice, Majer, Pršianska Terasa       6,0 €

OKOLIE


 • Iliaš, Kremnička, Malachov, Riečka, Tajov                                                      7,0 €

 • Horná Mičiná, Horné Pršany, Kremnička - krematórium, Malachov zruby          8,0 €
 • Nemce, Nový Svet, Rakytovce, Riečka - Nevoľné, Selce, Šalková                         7,0 
 • Badín, Príboj, Šalkoá - rybník, Uľanka, Vlkanová                                                   8,0 €
 • Dolná Mičiná, Harmanec, Hronsek, Koliba u sv. Krištofa, Králiky, Kordíky           10,0 €
 • Môlča, Priechod, Selce - Čachovo, Slovenská Ľupča                                             12,0 €
 • Selce - Fuggerov dvor                                                                                              10,0 €
 • Dolný Harmanec                                                                                                      12,0 €
 • Baláže, Bečov, Čačín, Čerín, Lučatín, Lukavica                                                     12,0 €
 • Podkonice, Sielnica, Sliač,Veľká Lúka                                                                   12,0 €
 • Lučatín - Grajciar, Oravce, Polkanová, Poniky, Sebedín                                      17,0 €
 • Sliač - kúpele, Staré Hory, Šachtičky                                                                   19,0 €
 • Kováčová, Medzibrod, Zvolen - po ESC                                                                23,0 €
 • Brusno, Dolný Jelenec, Dúbravica, Hiadeľ, Moštenica                                       23,0 €
 • Ponická Huta, Turecka                                                                                          15,0 €
 • Brusno - kúpele, Ľubietová, Zvolen - za ESC                                                     19,0 €
 • Hrochoť, Motyčky                                                                                                  21,0 €
 • Nemecká, Pohronský Bukovec, Ráztoka, Strelníky                                            19,0 €
 • Povrazník, Predajná                                                                                             23,0 €
 • Donovaly, Jasenie                                                                                                25,0 €
 • Donovaly - Nová Hoľa                                                                                         29,0 €

PRAVIDLÁ ROZVOZU 


 • Minimálna objednávka - 15,00 eur
 • Cigarety - nezapočítavajú sa do ceny minimálnej objednávky
 • Doručenie - maximálne do 50 minút od prijatia objednávky
 • Vyzdvihnutie - na adrese / pri prvých dverách resp. vchode do objektu
 • Platba kartou - hláste ju prosím vopred ! 

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie pravidiel rozvozu!